loader
 全力打造高端绿色办公装修第一品牌!  010-89516417
功德名录
南雄珠玑巷赖氏纪念馆筹建暨南雄珠玑巷颍川(松阳)联谊会成立捐款名册表
2019-07-26 21:04:40 来源: 作者: 【 】 浏览:4214次 评论:0
南雄珠玑巷赖氏纪念馆筹建暨南雄珠玑巷颍川(松阳)联谊会成立
捐款名册表
2015.8.19  单位:元
捐款十万元以上的宗亲名单:
赖松谷(梅州)500000元;  赖满谷(梅州)500000元;  赖大元(韶关)500000元;
赖  华(惠州)200000元;  赖华选(南雄)200000元;  赖浈江(南雄)200000元;
赖飞鹏(香港)100000元;  赖孝烈(广西)  100000元;  赖华林(南雄)  100000元;
赖辛林(南雄)  100000元;
捐款一万至十万元的宗亲名单:
赖华盛(南雄)31890元;  顺德宗亲会(顺德)20000元; 赖长林(乌迳)13000元;
赖长顺(南雄)11000元; 赖雄州(乌迳)11000元;     黄坑镇许村赖屋10000元;
赖发光(南雄)10000元;  赖凌江(南雄)10000元;    赖美荣(珠玑) 10000元;
赖正山(梅岭)10000元;
捐款一千至一万元的宗亲名单:
苍石四脑村     8600元;    赖乙林(南雄)5000元;    赖荣汕(南雄)5000元;
赖明(乌迳)   5000元;    赖华海(南雄)5000元;    赖华焜(南雄)5000元;
赖书源(南雄)5000元;     普宁宗亲      5000元;    赖根良(佛山)3800元;
赖维勤(佛山)3000元;     赖斌勤(佛山)3000元;    赖书林(苍石)3000元;
赖金洪(广州)3000元;     花都宗亲会    3000元;    赖长明(南雄)3000元;
赖长银(南雄)3000元;     赖荣贵(南雄)3000元;    赖正雄(南雄)3000元;
赖荣禄(南雄)3000元; 江西南康赖氏宗亲联谊会2000元;赖建南(佛山)2000元;
赖培光(佛山)2000元;     赖长文(南雄)2000元;    赖潮阳(广州)2000元;
赖根养(乐昌)2000元;     赖俊奇(黄坑)2000元;    赖书瑞(乳源)2000元;
赖书耀(始兴)2000元;    赖群(韶关)   2000元;    赖玉玲(苍石)2000元;
赖云鹏(南雄)2000元;    增城腊围村     2000元;    增城郑田村    2000元;
江西大余赖氏宗亲会1500元; 赖传阳(南雄)1500元;    赖长清(乌迳)1288元;
赖华生(黎口)1288元;    赖和和(乌迳) 1100元;    赖华宏(乌迳)1100元;
赖雄生(乌迳)1100元;    赖应雄(梅岭)1080元;     赖善模(苍石)1080元;
赖发辉(南雄)1080元;    赖培芳(佛山)1000元;    赖沛龙(佛山) 1000元;
赖伯乐(佛山)1000元;    赖仲洪(佛山)1000元;      赖荣通(南雄)1000元;珠玑巷颖川(陈氏)联谊会1000元;赖铭(乌迳)1000元;赖发万(帽子峰)1000元;
赖桂凡(广州)1000元;    赖桂林(南雄)1000元;      赖红卫(黎口)1000元;
赖华斌(乌迳)1000元;    赖华华(乌迳)1000元;      赖华军(乌迳)1000元;
赖华连(乌迳)1000元;    赖华西(坪田)1000元;      赖吉胜(湖口)1000元;
赖利文(深圳)1000元;    赖南利(普宁)1000元;     赖清海(深圳)1000元;
赖秋明(普宁)1000元;    赖日强(深圳)1000元;      赖荣惠(乌迳)1000元;
赖荣生(荆江)1000元;    赖善利(苍石)1000元;      赖绍先(荆岗)1000元;
赖志来(韶关)1000元;    赖书化(始兴)1000元;     赖书铭(湖口)1000元;
赖书强(黎口)  1000元;    赖书桥(黎口)  1000元;     赖书棠(始兴)  1000元;
赖伟光(深圳) 1000元;      赖喜武(南雄)  1000元;    赖禧武(湖口)  1000元;
赖振海(增城) 1000元;     赖正峰(梅岭)  1000元;    赖正峰(南雄)  1000元;
赖正廉(南雄)  1000元;    赖祖泉(罗定)   1000元;  清远宗亲会(清远)1000元;
沈玉兰(荆岗) 1000元;     珠玑巷邬氏宗亲联谊会1000元。
 
捐款三百至一千元的宗亲名单:(单位:元)
姓名   所在地   金额      姓名   所在地   金额      姓名   所在地    金额
赖竹群  黎口    800      赖少龙      湖口  700       赖健军    广州     600
赖满生   界址    600      赖润香      界址      600       赖沛林    广州   600
赖荣辉   珠玑     600      赖荣柱      乌迳      600       赖善全    江头      600 
赖绍球   荆岗    600      赖文亮      荆岗      600       赖仲珍     韶关     500
珠玑罗氏宗祠       500      赖仲云      珠玑      500       赖仲雲    珠玑      500
珠玑巷罗氏宗祠   500      赖  铭   荆岗      500       赖智芳     黎口      500
赖  文  江头       500      赖  武   江头   500       赖宝军     梅岭      500
赖北京  乌迳      500      赖北子      乌迳      500       赖彩发    乳源    500
赖彩虹  韶关       500      赖华金   南雄   500       赖朝阳     乌迳      500
赖传文  南雄      500       赖道辉  坪田      500       赖道辉     南雄       500
赖东平  乌迳      500       赖冬秋      乳源      500       赖发堂     乌迳      500
赖福林  乌迳      500       赖贵人      乌迳      500       赖桂莲    湖口      500
赖华斌  湖口      500       赖华才      乌迳      500       赖华福     乌迳      500
姓名   所在地   金额       姓名     所在地         姓名   所在地    金额
赖华明  南雄一小500      赖华鑫  黄坑    500     赖华云   黄坑        500
赖吉平  湖口      500      赖吉阳 湖口     500     赖金桥   乌迳        500
赖景有  普宁      500      赖林江乌迳     500     赖明成   乌迳        500
赖清河  普宁      500      赖秋香  湖口    500     赖日军   乌迳        500
赖日清  增城      500      赖日雄  梅岭    500     赖荣全   江头        500
赖荣盛  界址      500      赖荣武  乌迳    500     赖荣瑜   乌迳        500
赖善良  湖口      500      赖绍华  黎口   500     赖书春   梅岭        500
赖书亮  湖口      500      赖书明  荆岗    500     赖书全   荆岗        500
赖水庆  增城      500      赖思涵  乌迳    500     赖素营   普宁        500
赖伟同  增城      500      赖禧文  湖口    500     赖香林   江头        500
赖小平  乌迳      500      赖晓亮  南雄    500     赖新华   乌迳        500
赖新平  梅岭      500      赖雄峰  老龙    500     赖旋波   深圳        500
赖正丹  乌迳      500      赖正洪  乌迳    500     赖志城   江头        500
赖志高  江头      500      赖志辉  花都    500     赖志明   乳源        500
赖作彬  江西      400      赖权洋  乌迳    300     赖日海   乌迳        300
赖  文  梅岭      300      赖  涌  广州    300     赖爱民   南雄        300
赖北朝  乌迳      300      赖才秀  乌迳    300     赖宝平   乌迳        300
赖灿章  广州      300      赖昌华  坪田   300     赖承虎   江西        300
赖传明  湖口      300      赖道源  坪田    300     赖东石   坪田        300
赖芳华  南雄      300      赖富典  韶关    300     赖观音   坪田        300
赖桂林  梅岭      300      赖国清  清远    300     赖海洋   坪田        300
赖海源  南雄      300      赖和生   乌迳  300     赖华东   坪田        300
赖华海  坪田      300      赖华辉  南雄    300     赖华龙   坪田        300
赖华年  江西      300      赖华钦  增城    300     赖华祥   湖口        300
赖华源  界址      300      赖吉光  江头    300     赖建洪   清远        300
赖建军  花都      300      赖建平 乌迳    300     赖建新   清远        300
赖兰贵  坪田      300      赖茂林  乌迳    300     赖梅芳   南雄        300
赖南石  荆岗      300      贾立平韶关      300     赖道武   界址        300
 
姓名   所在地   金额       姓名     所在地         姓名   所在地    金额
赖日华  乌迳      300        赖荣阳      界址     300      赖荣源      乌迳      300
赖瑞强  清远     300        赖少华      韶关     300      赖少辉   韶关      300
赖少军  翁源      300        赖少林      湖口     300      赖少玲      韶关      300
赖少强  韶关      300        赖少清      韶关     300      赖少珍      韶关      300
赖绍庚  南雄      300        赖绍军      荆岗     300      赖绍林      荆岗      300
赖书伟  荆岗      300        赖绍团      荆岗     300      赖绍辉      荆岗      300
赖绍园  荆岗      300        赖绍云      荆岗     300      赖书俊      荆岗      300
赖书良  荆岗      300        赖书林      荆岗     300      赖书荣      荆岗      300
赖书先  荆岗      300        赖书油      荆岗     300      赖顺龙      翁源      300
赖腾翔  广州      300        赖天镜      江西     300       赖同学    珠玑      300
赖伟强  韶关      300        赖文祥      荆岗     300       赖锡华    广州      300
赖小华  乌迳      300        赖炫昊      广州     300       赖彦杰    韶关      300
赖彦欣  韶关      300        赖艳芬      湖口     300       赖永先    韶关      300
赖永洲  乌迳      300        赖勇标      南雄     300       赖远林    梅岭      300
赖云保  韶关      300        赖在权      增城     300       赖占文    南雄      300
赖祯华  黎口      300        赖振财      南雄     300       赖正东    乌迳      300
赖政文  黎口      300        赖重铭      韶关     300       许玉凤    韶关      300
 
捐款三百元以下的宗亲名单:(单位:元)
姓名    所在地   金额       姓名    所在地         姓名   所在地    金额
赖  萍   南雄    200       赖标章    罗定     200      赖长洲   南雄    200
赖东林   南雄     200       赖关雄      南雄     200      赖国忠   南雄   200
赖红莲   佛山     200       赖红忠    南雄     200      赖华标   南雄    200
赖华海   南雄     200       赖华生      南雄     200      赖华雄   南雄   200
赖嘉雄   清远    200       赖金明      南雄     200      赖进升   罗定    200
赖晾晾   南雄     200       赖林林      南雄     200      赖美宁   南雄    200
赖桥养  南雄       200       赖日光      南雄     200      赖日权   南雄    200
赖日香  南雄       200       赖日祥      南雄     200      赖日星   南雄    200
姓名   所在地   金额       姓名     所在地         姓名   所在地    金额
赖日忠  南雄      200       赖荣东      南雄      200      赖荣胜   南雄    200
赖容芳  清远      200       赖绍龙      南雄      200      赖绍森   南雄    200
赖绍田  南雄      200       赖书高      南雄      200      赖书杰   南雄    200
赖书平  南雄      200       赖书生      南雄     200      赖书文   南雄    200
赖书香  南雄      200       赖书言      南雄      200      赖书红   南雄    200
赖书勇  南雄      200       赖水房      南雄      200      赖桃生   南雄    200
赖香斌  南雄      200       赖香君      南雄      200      赖新银   南雄    200
赖雄辉  南雄      200       赖乙莲      佛山      200      赖正财   南雄    200
赖志浩  清远      200       赖志辉      南雄     200      赖志锦   清远      200
赖志强  花都      200       钟良海      南雄      200      赖书友   南雄    150
始兴马市高水村下石100     赖  萍    南雄     100      赖长先   南雄    100
赖催亮   南雄     100      赖发娇      南雄      100      赖发祥   南雄       100
赖发秀  南雄     100      赖福兰      南雄      100      赖华财   南雄       100
赖华金   南雄     100      赖书生      南雄      100      赖书金   南雄       100
赖华军   南雄     100      赖华生      南雄      100      赖华胜   南雄    100
赖华文   南雄     100      赖积标      主田      100      赖积红   南雄       100
赖积煌   主田     100      赖积良      南雄      100      赖积林   南雄       100
赖亮椿   南雄     100      赖秋荣      主田      100      赖日富   南雄       100
赖日光   南雄    100      赖日光      南雄      100      赖日辉   南雄       100
赖日通   南雄     100      赖荣松      南雄    100      赖荣征   南雄       100
赖善钧   南雄     100      赖善勤      南雄      100      赖善云    南雄      100
赖绍正   始兴     100      赖书红      南雄      100      赖书金    南雄     100
赖书生   南雄     100      赖水生      南雄    100      赖相水    南雄     100
赖雄亮   南雄    100      赖祯华      主田      100      赖祯媛    南雄     100
赖正生   南雄     100      赖正旺      南雄      100      
以上合计:2882456
注:以上捐款名单如有错漏请宗亲提出以便补正,不当之处请见谅!联系电话:朝阳15819226725
 
 
Tags:
责任编辑:admin
】【打印繁体】【投稿】 【收藏】 【推荐】 【举报】 【评论】 【关闭】【返回顶部